Jako wyznawcy kiczu jesteśmy w posiadaniu figurki plastkiowej niebieskiej w kształcie matki boskiej z Jezuskiem z koroną odkręcaną (na wodę święconą słynny pojemnik).
 Poranek:
 - Tato! Bo Antek mnie bije Maryjką!