Gdyż Iga chce być „mararką”:
 - leń pozaregulaminowy
 - straż pożarna