Dziadek:
 - Ja tego nigdy nie lubiałem…
 - Nie mówi się „lubiałem”, tylko „lubiłem”.

 …co posłyszawszy, Ola kraśniała i biła blaskiem…