Wieczór. Niemal zasypianie:
 - Coś zły dzień mam dzisiaj.
 - A czemu?
 - Bo mnie noga boli.
 - I co z tym teraz zrobimy?
 - Nic. Pójdę spać i się obudzę za czterdzieści jeden lat może, co?