ZOO.
 - Chodż jeszcze w tamtą stronę. Zobaczymy ptaki drapieżne.
 - A one drapią?