Zagadka jest skierowana do wszystkich, którzy czasem tu zaglądają (wiemy skądinąd, że tacy istnieją).

Zagadka brzmi:
Co oznacza słowo „KOGUTKA”, które to padła dziś z Igiełowych ust.

Nagrody tym razem nie przewiduje się; odpowiedź, owszem, jest nam znana….