Niedziela. W pół do siódmej rano w Polsce.
 - Tato?
 - Yhm?
 - A ty lubisz ziewanie?