- No to policz do sześciu.
 - Sześć, sześć, sześć.