Ola potrąciła łokciem, stojącą na stole butelkę:
 -Ej! Mogłaś to wylać, kobieto!