Babcia zabrała Igę do kościoła. Dziewczynka była tam drugi raz w życiu, a na mszy to pierwszy.
 - I jak było Igielit, podobało ci się w kościele?
 - Nie.
 - Czemu?
 - Bo mi przeszkadzali śpiewać i darli się do ucha.