- Narysuj tu takiego gołębia, co pływa…
 - Jakiego gołębia, co pływa?
 - No łabędzia.