Stoję. Nie robię nic.
 - Tato? Czym rzucasz?
 - Niczym.
 - Pokaż.