Z tegoż samego wieczoru i niemal w tej samej sytuacji.
Podskakuje na łóżku, wierci się, robi fikołki, śpiewa, opowiada,  czyli „się wygupia”.
 - Igieła? Co robisz?
 - Nie mogę zasnąć.