Wchodzimy. Iga w ksyk, w sloch, w lament.
Dentystka:
 - Masz tu Igusiu kolorowankę.
 - Klejki daj. Tystko!